Your Global Automation Partner

WHITEPAPER DOWNLOADEN

DUURZAME AUTOMATISERINGSSYSTEMEN

Verhoog de duurzaamheid van uw processen met digitaal netwerkbare oplossingen voor efficiënte automatiseringssystemen. Geef het goede voorbeeld voor een productie die zuinig omspringt met hulpbronnen en die concurrentieel en duurzaam is.

MEER WETEN

Duurzaamheid in de industrie: Verandering teweegbrengen met automatisering

De digitaal netwerkbare oplossingen van Turck voor efficiënte automatiseringssystemen verzoenen duurzaamheid, winstgevendheid en efficiëntie. Op deze manier vergroot u niet alleen uw concurrentiepositie, maar draagt u ook bij aan een meer ecologisch verantwoorde productie.

Economische en ecologische duurzaamheid zijn centrale thema's van onze tijd. De industrie staat voor de opdracht om de effecten van toenemend energie- en grondstoffenverbruik tegen te gaan en duurzame oplossingen te implementeren. 

De uitdagingen zijn divers. Bedrijven moeten ecologische aspecten integreren in hun bedrijfsmodellen terwijl ze tegelijkertijd economisch succesvol blijven. In dit opzicht wordt met name materiaalverbruik steeds belangrijker voor de concurrentiepositie als gevolg van stijgende prijzen van grondstoffen.

Slimme automatiseringsconcepten stellen u in staat om ecologische lasten te verminderen, kosten te verlagen en uw concurrentiepositie te versterken. Door gebruik te maken van efficiënte en zuinige productieprocessen kunnen bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk minimaliseren, maar ook op lange termijn financieel succesvol zijn.

De bijdrage van Turck aan duurzame productie door automatisering

Als wereldwijd opererend bedrijf vertrouwt Turck op digitale automatiseringstechnologieën om economisch en ecologisch duurzame oplossingen voor de industrie mogelijk te maken. Factoren zoals effectief energiebeheer, efficiënte productie en transparante toeleveringsketens zijn meer dan ooit onmisbaar voor het implementeren van een succesvolle en duurzame bedrijfsstrategie. Met onze oplossingen kunnen wij u ondersteunen bij het overwinnen van deze uitdagingen, het behalen van uw duurzaamheidsdoelstellingen en het verlagen van de kosten op de lange termijn - waardoor uw concurrentievermogen wordt versterkt.

Efficiëntie, Effectiviteit en Transparantie: De pijlers van duurzaamheid

Als facilitator voor duurzame productie en logistiek ondersteunen wij u bij het voorkomen van verspilling, het besparen van energie en het zuinig omspringen met resources.

Efficiënte productie

Efficiënte en grondstofbesparende productie vereist een intelligent beheer van materialen en middelen. De automatiseringsoplossingen van Turck maken datagestuurde procesoptimalisatie mogelijk om verspilling te voorkomen en het verbruik van grondstoffen te minimaliseren. Dit stelt bedrijven in staat om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken, kosten te verlagen en hun concurrentiepositie te versterken.

Effectief energiebeheer

De goedkoopste en schoonste energie is die welke in de eerste plaats niet wordt verbruikt. Datagestuurde automatiseringsoplossingen helpen om het energieverbruik duurzaam te verminderen en daardoor middelen en kosten te besparen. Efficiëntieverbeteringen kunnen worden bereikt door intelligente controle van energiestromen, bijvoorbeeld om stilstand van installaties te voorkomen en gebouwen onnodig te verlichten of te verwarmen.

Transparante toeleveringsketens

Transparante toeleveringsketens zijn cruciaal voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen in de industrie. Datagestuurde traceerbaarheid van de toeleveringsketen is een belangrijke bouwsteen van elke duurzaamheidsstrategie. Met behulp van track-and-trace-oplossingen vermijden bedrijven lege ritten en weten ze te allen tijde waar goederen en dragers zich bevinden. Hierdoor kan alle beschikbare capaciteit optimaal worden benut.

Meer en meer bedrijven kiezen voor digitale duurzaamheidstechnologieën

Om hun bedrijfsactiviteiten duurzamer te maken, maakt 73 % van de ondernemingen gebruik van automatisering.

Ontdek hoe bedrijven digitale technologieën gebruiken om de duurzaamheid van hun productieprocessen te verhogen. Automatisering, artificiële intelligentie en data-analyse dragen hier in belangrijke mate aan bij en leiden tot aanzienlijke stijgingen in omzet en winst. Om hun productieprocessen duurzamer te maken, wenden industriële bedrijven zich steeds vaker tot digitale technologieën. Automatisering (73%), artificiële intelligentie (68%) en data-analyse (60%) zijn enkele van de technologieën die hier het meest worden gebruikt. De implementatie van deze technologieën heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van afval en tegelijkertijd tot meer winst. Bedrijven die digitale technologieën gebruiken, zien over het algemeen een verbetering van hun inkomsten en winstcijfers.

Duurzame automatisering als succesfactor

Lees onze whitepaper om te ervaren hoe automatisering de basis vormt voor efficiënte productie, effectief energiebeheer en transparante toeleveringsketens - waardoor niet alleen milieudoelstellingen kunnen worden behaald, maar ook kosten kunnen worden verlaagd en de concurrentiepositie kan worden versterkt.

17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Met "Agenda 2030" en de daarin beschreven '17 Duurzame ontwikkelingsdoelen' hebben de Verenigde Naties een wereldwijd initiatief gelanceerd om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Als wereldwijde partner voor fabrieks-, proces- en logistieke automatisering in tal van branches levert Turck een belangrijke bijdrage aan de implementatie van de "Agenda 2030" en het bereiken van de doelstellingen.

Efficiënte productie in de praktijk

Ontdek in de toepassingsvoorbeelden hoe duurzame automatiseringsoplossingen een efficiënte en grondstofbesparende productie mogelijk maken - op een praktische en verhelderende manier.

RFID-tracering reduceert verspilling bij productie van roomijs

RFID-tracering reduceert verspilling bij productie van roomijs

Identificatie en tracering van ijsresten met behulp van een UHF RFID-systeem maximaliseert de recuperatie van de resten en verhoogt de efficiëntie

Centraal onderhoud op afstand van irrigatie- en drainagepompen vermindert het aantal inspectiereizen en verzekert de beschikbaarheid

Centraal onderhoud op afstand van irrigatie- en drainagepompen vermindert het aantal inspectiereizen en verzekert de beschikbaarheid

IIoT op bouwwerven: Dankzij de cloudoplossing van Turck hebben gebruikers en operatoren van de leverancier van ontwateringsoplossingen voor bouwwerven Hüdig op elk moment toegang tot de machinestatus - zonder naar de betreffende bouwplaats hoeven te reizen.

Op ethernet gebaseerde skids in gevaarlijke omgevingen optimaliseren flexibiliteit, procesanalyse en wereldwijde inzetbaarheid

Op ethernet gebaseerde skids in gevaarlijke omgevingen optimaliseren flexibiliteit, procesanalyse en wereldwijde inzetbaarheid

Multiprotocol Ethernet-communicatie via het excom I/O-systeem van Turck zorgt voor snelle, flexibele aansluiting van skids en overkoepelende besturingssystemen; parallelle gegevenstoegang biedt gelijktijdige gebruikers- en diagnosegegevens voor analyse en optimalisatie.

Effectief energiebeheer in de praktijk

Lees in de toepassingsvoorbeelden hoe data-gestuurde automatiseringsoplossingen bedrijven helpen om de energiebehoefte duurzaam te verminderen en zo resources en kosten te besparen.

Minder waterverbruik bij de assemblage van gasflessen

Minder waterverbruik bij de assemblage van gasflessen

De cloudoplossing van Turck maakt een installatie voor het reinigen en ontvetten van onderdelen kostenefficiënter en milieuvriendelijker

Meten van procesdruk op een schaarlift

Meten van procesdruk op een schaarlift

PS+ sensoren bewaken betrouwbaar de druk van hydraulische cilinders. Lekken en andere energie-intensieve defecten worden zo in een vroeg stadium gedetecteerd.

 RFID-tracking in chocoladeproductie

RFID-tracking in chocoladeproductie

Winkler und Dünnebier gebruikt Turcks RFID-systeem voor transparantie in het beheer van de matrijzen van haar chocoladeconfectiemachines, waardoor een maximale machine-efficiëntie, veiligheid en controle worden gegarandeerd.

Transparante toeleveringsketens in de praktijk

In deze toepassingsvoorbeelden verneemt u hoe data-gestuurde track-and-trace-oplossingen bedrijven helpen bij het realiseren van transparante toeleveringsketens en dus het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Op RFID gebaseerde laadcontrole minimaliseert fouten

Op RFID gebaseerde laadcontrole minimaliseert fouten

Jysk zorgt voor correcte leveringen door de volledig geautomatiseerde detectie van positie en bewegingsrichting van uitgaande pallets. Dankzij de transparante toeleveringsketen wordt de belading van vrachtwagens gemaximaliseerd en zijn leveringsfouten vrijwel uitgesloten.

Tracking van zendingen

Tracking van zendingen

Voor een consistent transparant materiaalbeheer heeft de fabrikant van mijnbouwmachines Sandvik zijn volledige goederenontvangst geautomatiseerd met RFID en zo de beschikbaarheid van resources geoptimaliseerd.

RFID-oplossing ondersteunt slimme heftrucks

RFID-oplossing ondersteunt slimme heftrucks

RFID-oplossing met slimme vorkheftrucks en IT-integratie via middleware van Turck Vilant Systems zorgt voor betrouwbare en snelle goederenstromen in Chinese autofabriek. Productiefouten worden zo op betrouwbare wijze voorkomen, wat leidt tot minder afval en een efficiënter gebruik van resources.

Snel realiseren van waterstofprojecten dankzij automatisering

Of het nu gaat om elektrolyse, transport, opslag, distributie, stroomopwekking met brandstofcellen of andere toepassingen - waterstofprojecten worden sneller gerealiseerd door automatiseringsoplossingen van Turck.

AUTOMATISERINGSSOPLOSSINGEN VOOR EEN SNELLERE TIME-TO-MARKET

Vertrouw op de kracht van digitalisering om kostbare vertragingen te vermijden en projecten sneller op de markt te brengen.

MEER WETEN

Om waterstofprojecten snel en efficiënt te implementeren, is de keuze van de juiste automatiseringsoplossingen cruciaal. Turck heeft tientallen jaren ervaring in de automatisering van installaties die explosieve gassen zoals LNG of aardgas verwerken. Deze knowhow en ons uitgebreid aanbod aan oplossingen stellen ons in staat om de time-to-market van waterstofprojecten te verkorten en fossiele brandstoffen sneller te helpen vervangen. Onze experts adviseren u over de juiste oplossingen om te vermijden dat veel tijd verloren gaat bij ingebruiknames en het oplossen van problemen. Vertrouw op onze ervaring en vertrouw op automatiseringsoplossingen van Turck voor een snellere realisatie van uw waterstofprojecten.

Intelligente oplossingen voor duurzame productie

Met haar focus op duurzaamheid en efficiëntie heeft Turck zich wereldwijd gevestigd als leverancier van slimme sensor- en automatiseringsoplossingen. Ontdek onze intelligente oplossingen voor een toekomstbestendige productie en stel uw concurrentievoordeel veilig.

CoDeSys PLC's

PLC's met CoDeSys zijn bijzonder geschikt voor modulaire machines, omdat de open besturingssoftware het ook mogelijk maakt om besturingsprogramma's te bouwen met een modulair ontwerp. Bovendien profiteert u van de ervaring en de werkresultaten van de CoDeSys-community.

I/O-modules met logische besturingsfunctie

Alle I/O-modules met multiprotocol Ethernet van Turck zijn standaard uitgerust met logische besturingsfuncties. Deze functies worden op de module geprogrammeerd via de ARGEE-programmeerinterface en door de module uitgevoerd - zonder dat daarvoor programmacode moet worden geschreven en zonder extra kosten.

Veiligheidsmodules met geÏntegreerde veiligheidscontroller

IP67 blok-I/O's maken veiligheidsfuncties buiten de schakelkast mogelijk. Met de veiligheidscontroller kunnen veiligheidstoepassingen offline worden getest en tijdens bedrijf op afstand worden bestuurd.

RFID-schrijf-/leeskoppen en interfaces

In de schakelkast of direct in het veld als een compleet IP67-systeem: RFID-technologie kan besluitvormingstaken en informatie decentraliseren en zo de flexibiliteit en procesveiligheid verhogen.

IO-Link producten

Het IO-Link portfolio van Turck biedt een indrukwekkend niveau van naadloze integratie. Als totaalaanbieder van apparaat tot master garandeert Turck een eenvoudige integratie van IO-Link apparaten in de controlleromgeving.

HMI Operator Panels

HMI-invoersystemen worden gebruikt wanneer - naast het besturingssysteem - informatie moet worden gevisualiseerd en opdrachten direct op de machine moeten worden ingegeven. De TX100-, 500- en 700-series onderscheiden zich niet alleen door hun verscheidenheid aan interfaces. Er zijn geen extra kosten voor licenties voor de visualisatiesoftware.

Condition Monitoring sensoren – voor temperatuur, vochtigheid en vibraties

Omgevings- en installatievariabelen die helpen bij het bepalen van de conditie van een machine worden continu geregistreerd door de conditiebewakingssensoren van Turck. IO-Link interfaces vereenvoudigen de systeemintegratie en de datatransmissie.

TBEN-PLC – Edge Controller met CODESYS-3 PLC

Decentrale automatisering met eenvoudige integratie voor besturingsopdrachten direct bij de machine of installatie. Dit leidt tot snellere en efficiëntere processen, minder bekabeling en dus een kostengeoptimaliseerd installatieontwerp.

TBEN – Multiprotocol Ethernet I/O-oplossingen in IP67

Eenvoudige integratie in installaties en diagnosefuncties via geïntegreerde webservers, zelfs op smartphones, zorgen voor een hoge flexibiliteit en mobiliteit. De uitgebreide diagnosefuncties verminderen ook onvoorziene stilstand door snelle en nauwkeurige probleemoplossing.

Vraag het aan een expert

Gebruik of het contactformulier als u vragen hebt over duurzame oplossingen of over een specifiek apparaat. Onze experts geven u graag advies.

 

Selecteer begroeting

Geef hier uw voornaam in

Geef hier uw familienaam in

Geef hier uw firma in

Geef hier uw stad of gemeente in

Geef hier uw land in

Geef hier uw E-mailadres in

Geef hier uw telefoonnummer in

Lees a.u.b. het privacybeleid en vink het selectievakje aan

* Verplicht

#DigitalInnovationPark

Industriële processen digitaal ontwerpen, toepassingen decentraal aansturen en relevante gegevens bruikbaar maken : dat is het doel van het digitale innovatiepark, dat voortdurend wordt geactualiseerd.

Ontdek de nieuwste innovaties van Turck voor Industrie 4.0 en IIoT.

to top