Avantages

Turck is een 'enabler' voor duurzame industriële productie. Met onze oplossingen helpen wij gebruikers energie te besparen, verspilling te vermijden en de natuurlijke hulpbronnen te sparen - en dat alles in drie dimensies: door productie-efficiëntie, energiebeheer en efficiënte toeleveringsketens.

Productie-efficiëntie

Conditiebewakingsoplossingen van Turck helpen om de productie efficiënter te maken. Zij geven afwijkingen in een vroeg stadium aan, waardoor ongeplande stilstandstijden worden voorkomen en kwaliteitsgebreken worden vermeden, die op hun beurt tot uitval en afval zouden leiden. Systemen voor conditiebewaking helpen ook energie te besparen door verbruik en stilstandtijden transparant te maken. Extra besparingspotentieel wordt gerealiseerd wanneer oplossingen voor onderhoud op afstand, bijvoorbeeld met Turck Cloud Solutions, servicebezoeken overbodig maken. Hierdoor vervalt vaak de CO2-uitstoot als gevolg van de reis en het verblijf van het servicepersoneel.

De IP67-beschermingsgraad van onze robuuste I/O-, veiligheids- en besturingsoplossingen maakt deze componenten geschikt voor installatie zonder schakelkast. Dit vermindert de behoefte aan schakelkasten en behuizingen, die vaak koelsystemen met een hoog energieverbruik vereisen.

Energiemanagement 

Automatiseringsoplossingen voor energiebeheer helpen om het verbruik van gas, elektriciteit, perslucht en andere energiebronnen te bewaken en er gerichte reductiemaatregelen uit af te leiden. Onze I/O-systemen, cloud-oplossingen of interfacetechnologie kunnen hiervoor worden gebruikt.

De Turck-sensortechnologie zorgt er ook meer voor dat de grootste energieverbruikers in de industrie, zoals aandrijvingen, luchtcompressoren, hydraulische units, pompen, verwarmingsinstallaties en verlichting, alleen worden ingeschakeld wanneer ze daadwerkelijk nodig zijn.

Met haar speciale oplossingen voor conditiebewaking levert Turck ook de noodzakelijke data voor de optimale en energie-geoptimaliseerde regeling van temperatuur en luchtvochtigheid in de schakelkast of in opslagruimtes.

Efficiënte toevoerketens

Met onze track-and-trace-oplossingen op basis van RFID leveren wij de data, noodzakelijk voor het opzetten van transparante productie- en toeleveringsketens. Systemen die altijd weten waar producten, goederendragers of onderdelen van leveranciers zich bevinden, maken een maximale efficiëntie in de productie en logistiek mogelijk. Transportroutes en lege ritten worden tot een minimum beperkt. Foutieve productie door verkeerde onderdelen wordt uitgesloten door ID-technologie in de productie. RFID stelt gebruikers ook in staat hun herbruikbare containers zoals pallets of dozen te lokaliseren, wat vaak de doorslag geeft in vergelijking met wegwerpoplossingen.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top