Bumperproductie met identificatie

Bij Magna, toeleverancier van auto-onderdelen, zorgt systeemintegrator Sigma met het UHF-RFID-systeem BL ident van Turck en zijn Middleware Graidware voor volledige transparantie in de bumperproductie

Samen met Turck heeft de Saksische systeemintegrator Sigma Chemnitz GmbH bij Magna, toeleverancier van auto-onderdelen, bewezen dat men met de juiste techniek en intelligente software volautomatische identificatie-oplossingen met UHF-RFID-techniek in de greep krijgt, zonder omslachtige afschermmaatregelen tegen de hoge reikwijdte te moeten installeren. Foute uitlezingen (“false reads”) sluit de klant in zijn bumper-fabriek tegenwoordig uit d.m.v. een intelligente softwarelogica.
  • Ook de kwaliteitswaarborg en polijstwerkstations zijn uitgerust met UHF-lezers

De Saksische systeemintegrator Sigma realiseerde voor Magna Exteriors and Interiors (MEI), toeleverancier van auto-onderdelen, een algemeen RFID-gebaseerde productiesturing. De gebruikte Turck-RFID-techniek in de UHF-frequentieband bekoort vooral door haar grote reikwijdten.

Beslissing voor RFID en UHF-technologie

Door de complexe eisen zette men van in het begin in op het gebruik van de UHF (Ultra High Frequency)-technologie, om de voordelen van de grote leesreikwijdte te benutten. Onmiddellijk na het spuitgieten worden de bumpers gemerkt met eenduidige RFID-tags en in de software beheerd. Hiermee kan elke bumper in het ganse productie- en logistiekproces eenduidig geïdentificeerd en opgevolgd worden.

Na het lakproces worden alle procesdata van de lakinstallatie automatisch met het betreffende onderdeel verbonden. Een opslagcontainer zal dan één enkel type bevatten. Hier detecteren en bewaken meerdere RFID-lezers de correcte opslag in de telkens juiste container. Deze opslagcontainers met één enkel type blijven tot bij de afroep in de tijdelijke opslagplaats, waarbij de opslagpositie automatisch gedetecteerd en beheerd wordt.

Na de definitieve productie-afroep krijgen de bumpers hun individuele uitrusting met kabelstrengen, parkeersensoren, mistlampen enz. Hier neemt de RFID-tag de sturing van de machines over via een OPC-server, toont de actuele productiestap, de uitrusting enz. en laadt het overeenkomstige machineprogramma voor het uitvoeren van las- of stanswerken. Wordt een fout programma geladen of kiest de operator een verkeerde machine dan krijgt deze een alarmmelding. Pas na uitdrukkelijke bevestiging door de operator kan de betreffende machine starten. Dit procedé vermijdt verkeerde manipulaties en reduceert reclamaties.

Uitgebreid portfolio

Sigma deed voor het project een beroep op het volledige automatiseringsaanbod van Turck. Gestart met de UHF-schrijfleeskoppen in drie bouwvormen: voor de kortere reikwijdten van maximaal 1,5 meter gebruikte Sigma de Q150-reader. Op andere posities werden hogere reikwijdten gevraagd, dat de klant met Q240-schrijfleeskoppen heeft gerealiseerd. Bij enkele bijzondere processtappen moesten de grootste UHF-readers van het type Q280 worden ingezet. Zij bereiken maximale reikwijdten van 5 meter. Naast de hoge reikwijdte waren in dit project vele leesprocessen per tijdseenheid belangrijk. Voor de systeemaansluiting koos Sigma voor de robuuste BL67-gateways met overeenstemmende I/O-modules, die eveneens door Turck werden geleverd zoals aansluitkabels, voedingsapparaten en sensoren.

 

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top