Order Picking systemen

In alle industrieën wil men tijd- en geldverlies door fouten bij manuele manipulaties vermijden. Dat leidde in de distributie tot o.a. Pick-to-Light systemen, een begeleid, snel en foutloos, samenbrengen van de bestellingen voor verzending. Ook in de assemblage is het monteren van de correcte componenten essentieel voor het bekomen van een goed werkend eindproduct. Ook hier wordt Pick-to-Light een steeds belangrijker hulpmiddel dat de zekerheid van foutloos werken verhoogt.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top