CORRECT VERBONDEN

Hoe Turck’s Quick-Disconnect aansluittechniek de universiteit van Wisconsin-Madison hielp bij de totstandkoming van de juiste verbinding in het onderzoeksvoertuig Electric Ford F150

In het kader van zijn doctoraatsverhandeling in elektrotechniek aan de universiteit van Wisconsin-Madison ontwikkelde en bouwde Phillip Kollmeyer een compleet elektro-onderzoeksvoertuig. De doctorandus rustte hiervoor een Ford F-150 uit met de modernste accutechnologie, elektromotor en aandrijftechniek. Daarbij maakte hij gebruik van de Quick-Disconnect aansluittechniek van Turck.
  • Turck‘s Quick-Disconnect-connectoren maken een vlotte en betrouwbare in- en uitbouw mogelijk

  • Phillip Kollmeyer heeft met ondersteuning van Orchid en Turck een Ford Pickup-Truck F-150 omgebouwd.

Ondersteuning voor zijn project vond Kollmeyer bij de firma Orchid International, een metaalbewerker en producent van precisieonderdelen voor de automobielindustrie, die ook elektromotoren en E-Mobility-technologie produceert..

Orchid zorgde niet enkel voor de financiële ondersteuning van het project, maar hielp Kollmeyer ook met Hightech-componenten en andere onderdelen : de automobieltoeleverancier ontwikkelde en bouwde het prototype van de E-motor, monteerde de aandrijfas en sprong financieel bij voor de aankoop van andere componenten. Toch haalde Kollmeyer nog een andere partner binnen. „Toen de alle concrete plannen op tafel lagen, stelde ik vast dat ik een manier moest vinden om alle systemen makkelijk aan te sluiten en te verbinden”, zo sprak de doctorandus. “Daarbij dacht ik onmiddellijk aan Turck, aangezien deze onderneming als uitgelezen expert voor verbindingstechniek gekend is.”

Kollmeyer contacteerde Larry Jacob Sr., Sales Engineer bij Turck‘s partner Mtech, die hem bij de bedrading van het elektrovoertuig hielp. “Ik begon met een abstract blokdiagram van het voertuig. Alle verschillende componenten waren daarin d.m.v. lijnen verbonden. Larry Jacob hielp me vanuit dit blokdiagram met de specificatie van elke afzonderlijke kabel. Hij stelde de juiste vragen en wist snel te vertellen voor welke verbindingen speciale Ethernet-kabels nodig waren en voor welke stroomkabels volstonden.” Uit het omvangrijke Turck-programma voor aansluittechniek selecteerde Kollmeyer 34 kabels, waarmee hij meer dan een dozijn systemen kon verbinden.

Quick-Disconnect

Een van de handigste eigenschappen van de Turck-aansluittechniek bleek de Quick-Disconnect-functionaliteit. In slechts weinige minuten is een complete kabelset aangesloten of losgekoppeld. Aangezien in het onderzoeksvoertuig steeds opnieuw delen en systemen uitgebouwd of ingebouwd moeten worden, kwam het voordeel van de Quick-Disconnect-kabels hier perfect tot zijn recht. In andere voertuigen moest een labyrint van kabelbomen met relatief fragiele automobielconnectoren met de hand worden bedraad. Hier zorgden de Turck-connectoren ervoor dat dit in een handomdraai kon gebeuren.

Kollmeyer heeft optimaal van dit voordeel geprofiteerd : „Vele verbindingen in ons onderzoeksvoertuig zijn fragiele signaalkabels met afgeschermde leidingen. Als ik al deze kabels met de hand had moeten confectioneren, dan had dit weken in beslag genomen. Bovendien zouden die kabels nog niet half zo betrouwbaar geweest als de Quick-Disconnect-kabels. Een bijkomend voordeel van de Turck-kabels zijn de kleurgecodeerde connectoren, die de toewijzing van de connectoren in vergelijking met klassieke methodes aanzienlijk vereenvoudigen en versnellen.”

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top