RFID in autoclaven

RFID-systemen beschikken over robuuste datadragers (tags) die het de gebruikers in de voedsel- en veevoederindustrie mogelijk maken de uitdagende processen efficiënter te maken

Met het RFID-systeem, BL ident, biedt Turck een veelzijdige identificatieoplossing voor toepassing ook onder zware omstandigheden, zoals in autoclaven. Robuuste herschrijfbare datadragers dragen bij aan efficiëntere processtappen en een consistent volgsysteem. Een significante verhoging van de productiviteit van de machine waardoor er in potentie mogelijkheden ontstaan om de processen beter te stroomlijnen.
  • Robuuste datadragers blijven aanwezig tijdens het autoclave proces

Hoge luchtvochtigheid, temperaturen tot 140 °C en omgevingsdrukken van verschillende bar – verhittingsinstallaties, waar verpakte voedingsmiddelen gesteriliseerd en houdbaar worden gemaakt, behoren ongetwijfeld tot de meest veeleisende toepassingen van de levensmiddelen- en veevoederindustrie. Om de halffabricaten en eindproducten op het vlak van traceerbaarheid uniform te kunnen identificeren, wordt meestal gebruik gemaakt van het optische identificatieprocédé barcode of datamatrixcode.

Het nadeel van dit klassieke auto-ID-proces: de gedrukte authenticiteitskenmerken worden snel onbruikbaar als gevolg van de hoge temperaturen, de vochtigheid of vuiligheid en bieden via identificatie van de vulling geen informatie over het product.

Voordeel RFID

Eén groot voordeel van radiofrequentie-identificatie (RFID): de informatietransmissie d.m.v. elektromagnetische radiogolven is in principe minder gevoelig voor omgevingsinvloeden. Terwijl extern aangebrachte gedrukte labels aangetast kunnen worden bij hoge temperaturen of luchtvochtigheid in autoclaven, maken speciale tags en robuuste schrijf-leeskoppen van Turck het gebruik nu mogelijk zelfs onder ruwe omstandigheden.

Track-and-Trace gegarandeerd

Speciaal voor de bijzondere vereisten van de levensmiddelen- en veevoederindustrie, waarvoor de EG-richtlijn 178/2002 „de mogelijkheid, een levensmiddel of veevoedermiddel door alle productie-, verwerkings- en verwerkingsfasen op te sporen“ voorschrijft, biedt de automatiseringsspecialist uit Mülheim Turck geschikte componenten voor zijn RFID BL ident pakket. Naast speciale, glasomhulde tags (TW-R4-22-B128), die temperaturen tot 140 °C en een maximale omgevingsdruk van vier bar weerstaan, bevat het systeem geschikte schrijf-leeskoppen (indien gewenst ook voor wash-down-omgevingen) en Food&Beverage-aansluitkabels. Met BL ident kunnen gebruikers in de levensmiddelen- en veevoederindustrie zo het ganse productieproces volgen en belangrijke informatie gecentraliseerd ter beschikking stellen – om het even hoe hard de omgevingsomstandigheden zijn.

Op deze manier kunnen autoclaveprocessen niet alleen efficiënter worden gemaakt, maar door het verdwijnen van manuele ingaven ook de installatiebeschikbaarheid worden verhoogd en bijgevolg de kosten gereduceerd. Aangebracht op containers met objecten of trolleys, begeleiden de IP68-tags de te identificeren halffabricaten en eindproducten doorheen de productie, relevante data worden automatisch op de tags geschreven en voor of na beslissende verwerkingsprocessen of aan het einde van de productieketen door flexibel monteerbare schrijf-leeskoppen uitgelezen. Met het eindproduct beschikt men zo enerzijds over een QM-protocol, dat alle productiestappen aantoont, en anderzijds maakt de volledig geautomatiseerde data-uitwisseling tussen tag, schrijf-leeskop en hogere sturing het volledige verwerkingsproces veilig en opvolgbaar.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top