Klepstanddetectie

Wanneer een sensor met een klemmenaansluitruimte moet worden vervangen, moeten de aansluitdraden losgemaakt worden en opnieuw aangesloten worden op de nieuwe sensor. Dit mag uitsluitend uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel zoals elektriciens. Dit is met name belangrijk wanneer de sensor uitvalt tijdens de nachtdienst wanneer het gekwalificeerde personeel niet beschikbaar is. Zodra de draden op de klemmen van de uprox+ WD sensor zijn aangesloten, kan de volledige klemmenblok worden ontkoppeld en daarna weer gekoppeld worden zoals bij een gecodeerde connector. Deze werkzaamheden mogen ook worden uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel.

Uw voordelen

  • Inductieve uprox+ WD-sensoren met afneembare aansluitklemmenruimte kunnen eenvoudig en snel worden geïnstalleerd en gedemonteerd
  • Hoge beschermingsgraad en weerstand tegen chemicaliën
  • Verhoogde schakelafstand voor alle metalen 

  • Ventielen in de drankenproductie

  • Sensor met aansluitklemmenruimte

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top