KLEPSTANDDETECTIE

GAW Technologies, een Oostenrijkse machinebouwer, gebruikt al jaren dubbelsensoren van Turck voor de positiecontrole van kleppen

De Oostenrijkse fabrikant, GAW Technologies, is wereldwijd bekend als leverancier van coating- en chemicaliënverwerkingsinstallaties voor de papier- en kartonindustrie. Om de positie van de talloze kleppen in deze installaties efficiënt en betrouwbaar te detecteren, gebruikt deze onderneming sedert 2003 dubbelsensoren van Turck.
  • Zelfs vuil of vocht beïnvloed de goede werking van de volledig afgegoten dubbel sensor niet

  • De klemmenaansluitruimte met afneembare klemmenblokken zorgen voor eenvoudige installatie en onderhoud

Meer dan 60 jaar staat de naam GAW voor competentie en kwaliteit in de industriële machinebouw. Het familiebedrijf, met hoofdzetel in Oostenrijk, is het centrum van de internationaal opererende ondernemingsgroep GAW Group, wiens activiteiten zich concentreren op strategische werkterreinen: de papier- en kartonindustrie, de automobielindustrie, de chemische industrie en de milieutechnologie.

GAW – de afkorting staat voor Grazer Armaturen Werke – ontwikkelde zich tot een wereldmarktleider voor technologische machines. Vandaag ligt de focus op de ontwikkeling en de bouw van coating- en chemicaliënverwerkingsinstallaties voor de papier- en kartonindustrie.

Ontelbare kleppen

In de GAW-verwerkingsinstallaties worden zoet water, afvalwater en chemicaliën die nodig zijn voor de coating, verwerkt. Daarom beschikken de machines over heel wat pneumatische en manueel te bedienen kleppen en kogelafsluitingen. Voor een vlot verwerkingsproces is het daarom noodzakelijk zoveel mogelijk statusmeldingen over elke klep te ontvangen en aan het sturingssysteem door te geven. GAW zocht daarom naar een voordelige en zekere oplossing voor de finale bewaking van deze installaties.

Voor de pneumatisch bediende installaties was de sensorspecialist uit Mülheim met een compacte dubbelsensor in de running, een sensor die eenvoudig op de aandrijving wordt geschroefd. Ook de compacte behuizing kon overtuigen, naast de eenvoudige montage en geoptimaliseerde aansluitmogelijkheden.

Dankzij de aansluitklemmenruimte bood GAW de mogelijkheid het aantal types te reduceren wat resulteerde in een vereenvoudigde aankoop- en stockeringslogistiek. Bovendien konden de sensoren – in tegenstelling tot de types met vast aan te sluiten kabels – duidelijk eenvoudiger en sneller worden gemonteerd. Ook de GAW-klanten haalden er voordeel uit, want het reguliere onderhoud van de aandrijvingen kon met behulp van de afneembare klemmenrijen sneller en betrouwbaarder worden uitgevoerd. Zonder de klemmenrij moet iedere kabel individueel worden losgemaakt en na het onderhoud opnieuw worden aangesloten, wat nu en dan tot verwisselingen van de individuele kabels leidt en het opnieuw in bedrijf nemen onnodig vertraagd.

Dit is niet geval met de sensoren van Turck. De individuele aansluitingen blijven gefixeerd en het openen van de aansluitklemmenruimte scheidt de afneembare klemmenrij van het elektronicagedeelte. Een beschermend deksel zorgt er voor dat de elektrische aansluitingen bij het dichtschroeven opnieuw hersteld zijn. Naast de klepstanddetectie op pneumatische aandrijvingen gebruikt GAW de sensoren van Turck ook in andere toepassingen, zodat ondertussen honderden dubbelsensoren in de GAW-installaties worden gebruikt.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top