SMS-relais

Het SMS-relais van COMAT is een transmissie- en meldsysteem via SMS-berichten. Dit apparaat is ideaal in toepassingen waar geen automatisering aanwezig is en er toch een controle nodig is. Het relais kan via een App voor Android Smartphones worden ingesteld en aangestuurd.

Het SMS-relais is beschikbaar met 6 analoge en/of digitale ingangen en kan ook remote aangestuurd en geprogrammeerd worden. Hiervoor is tevens handige App voor Android Smartphones beschikbaar.

Doordat ook analoge ingangen beschikbaar zijn, kunnen 0-10 V en 4-20 mA sensoren worden aangesloten en kunnen maximum en minimum waarden willekeurig gedefinieerd (in maateenheden zoals l, kg, m2, bar, C°, ...) worden met een automatische 'scaling'. Het SMS-relais verstuurt bijgevolg ook SMS-berichten bij het overschrijden van een maximum of minimum waarde.

Typische toepassingen :

  • bewaken van frigo’s, bv. in filialen van distributieketens
  • bewaken (en zelfs starten) van afgelegen pompparken
  • bewaken en sturen van irrigatie installaties
  • niveaubewaking
  • klepbewaking
  • temperatuurbewaking in bv stookplaatsen of buitenverblijven
  • drukbewaking
  • spanningsbewaking
  • inbraak- en brandalarmen

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top