Kwaliteitsborging op de lijmrobot

Druk- en temperatuursensoren PS+ en TS+, geschikt voor IO-Link, zorgen voor een gelijkmatig vloeigedrag van lijmen

Bij de montage van voorruiten van voertuigen brengt een lijmrobot met een doseerkop lijm aan langs de buitenrand van een voorruit. Voor optimale resultaten moeten de juiste consistentie en hoeveelheid van het kleefmedium te allen tijde worden gewaarborgd. De uitdaging bestaat erin de viscositeit van het kleefmedium permanent binnen het optimale bereik te houden. De temperatuur- en druksensoren van de Fluid+-familie vormen een kosteneffectief alternatief voor stromingssensoren voor telbare vloeistoffen.

De voordelen

  • Hoge systeembeschikbaarheid dankzij robuust sensorontwerp
  • Kostenefficiënter dan alternatieve toepassingen met stromingssensoren voor viskeuze media
  • Aanvullende gegevens voor conditiebewaking kunnen worden opgevraagd via IO-Link

  • PS+ en TS+ controleren de temperatuur en het uniforme vloeigedrag van het kleefmedium

  • Het kleefmiddel wordt rond de voorruit aangebracht door een kleefrobot met een doseermondstuk

  • Kleurverandering van het display bij overschrijding van gedefinieerde schakelpunten configureerbaar

TS+ temperatuursensoren zorgen voor optimaal stromingsgedrag

De perfecte viscositeit van de lijm kan worden bepaald door de temperatuur. Als het kleefmiddel te koud is, wordt het stroperig. Als het te warm is, wordt de lijm te dun. Om te voorkomen dat te veel of te weinig lijm wordt aangebracht, moet de temperatuur van het lijmmedium binnen het ideale bereik worden gehouden. Daartoe worden de vaten met lijm verwarmd, zodat na lediging van het ene lijmvat het volgende reeds gebruiksklaar is in het ideale temperatuurbereik. TS+ sensoren bewaken de temperatuur en zenden de gemeten waarden via IO-Link naar de controller.

PS+ druksensoren garanderen de werking van het doseerpijpje

Naast de temperatuur is ook de druk die op het systeem wordt uitgeoefend van cruciaal belang voor de controle van de toepassing. Ongewone drukveranderingen kunnen wijzen op een verandering in de viscositeit van het kleefmiddel, verstopte doseersproeiers of geknikte toevoerleidingen. PS+ druksensoren met spoeldiafragma bewaken hier betrouwbaar de druk, omdat geen klevende media zich kunnen afzetten en het drukkanaal verstoppen. 

Goedkoop alternatief voor stromingssensoren

De oplossing is een goedkoop alternatief voor dure stromingssensoren die in staat zijn viskeuze media te detecteren. De juiste druk zorgt voor de toevoer van het kleefmedium, de temperatuur voor het optimale vloeigedrag. Als de druk- en temperatuurwaarden binnen het gedefinieerde bereik blijven, brengt de lijmrobot de juiste hoeveelheid lijm rond de voorruit aan. Op deze manier zorgen de druk- en temperatuursensoren van de Fluid+ familie voor een gelijkmatig vloeigedrag van het kleefmedium en dus voor een maximale beschikbaarheid van het systeem.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top