Flexibiliteit dankzij veldbus

Turck power conditioners en multibarriers bieden zekerheid in de werking van de installaties van de Hoechst Basell fabriek in Frankfurt, Duitsland

Om de productie van een andere locatie op korte termijn over te kunnen nemen was een gevolg van het feit dat Basell Polyolefine GmbH in staat was om in 3 maand tijd in de Hoechst fabriek in Frankfurt een Foundation Fieldbus systeem te installeren. Belangrijke elementen van deze nieuwe installatie zijn de Turck power conditioners en de multibarriers welke beduidend beschikken over meer functionaliteit dan alleen de kanaalspecifieke galvanische scheiding.

Installatieombouw in recordtijd

Voor Harald Liebisch, teamleider automatiseringstechniek bij Basell in Frankfurt begon in december 2005 een spannende fase, toen de polymerisatieinstallatie in recordtijd moest worden omgebouwd: “Eens de eerste beslissingen m.b.t. de ombouw waren gevallen, ging alles zeer snel”, vat Liebisch samen. “Binnen drie maanden waren wij in staat de installatie op de nieuwste stand te brengen en met Foundation-Fieldbus-segmenten uit te rusten.”

Liebisch had reeds een eerste ervaring met multibarrières, hij was echter niet volledig tevreden. Toen de Turck-oplossing werd voorgesteld, was de beslissing snel gevallen: “de volledige galvanische scheiding van de Turck-multibarrières heeft ons direct overtuigd”, zegt de automatiseringsleider, “net deze functie ontbrak ons toen”.

Multibarrière met volledige galvanische scheiding

De multibarrière MBD-49-T415/ex van Turck biedt voor de installatie van Ex-i aftaklijnen tot 120 m lengte. De volledige galvanische scheiding bestaat zowel tussen de trunk line en de uitgangscircuits als tussen de vier uitgangskringen onder elkaar. Dit verhindert de ontwikkeling van compensatiestromen als gevolg van potentiaalverschillen. De geïntegreerde kortsluitbeveiliging wordt geactiveerd wanneer een kortsluiting aan een veldbusdeelnemer optreedt. Enkel de overeenkomstige uitgang wordt afgeschakeld – de hoofdleiding (trunk line) en de andere uitgangen van het betreffende veldbussegment blijven in werking.

Brede basis

Momenteel zijn in totaal negen veldbussegmenten in werking in de polymerisatiefabriek te Basell. Power conditioners zijn telkens voorgeschakeld voor de voeding van de veldbussegmenten. In het kader van dit project is nog de verdere uitbouw van het FF-net naar 15 segmenten voorzien. “Met de Turck-producten zijn wij zeer tevreden”, zegt Harald Liebisch. “Naast de galvanische scheiding hebben vooral de betrouwbaarheid en de eenvoudige bediening ons overtuigd. Sinds wij volledig naar Turck zijn omgeschakeld, zijn er geen problemen meer. Wij gaan dus ook de volgende ombouwfase met Turck-producten realiseren.”

Besluit

Door de omschakeling naar de veldbustechniek hebben de installatieplanners bij Basell in Frankfurt de basis gelegd om flexibel op de eisen van de markt te kunnen reageren. Hoe snel de installaties kunnen worden aangepast, heeft het team bewezen met het eerste FF-project. De installatie in de polymerisatiefabriek moest zo snel mogelijk operationeel zijn zonder een testfase.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top