Toegangscontrole met RFID en IO-Link

Turck's IO-Link RFID-systeem houdt testen op hoge spanning veilig bij de NMBS

Het garanderen van veilige werkomstandigheden is niet alleen een kwestie van technische maatregelen, maar ook van opleiding en bevoegdheden. Voor het bewaken van de toegang tot de testzones maakt de NMBS gebruik van een RFID-systeem van Turck.

In de Centrale Werkplaats van de NMBS in Mechelen worden treinstellen onderhouden, aangepast en gereviseerd. In een nieuw labo worden de vermogenomzetters van de treinen getest.

  • Enkel bevoegde personen hebben via hun persoonlijke RFID-badges toegang tot de testzones bij de NMBS

  • De K50 LED-signaallamp met geluidsfunctie licht rood op zodra de testprocedure is opgestart

  • Nadat de RFID-badge door de TN-M30-IOL-H1141 in de console gescand is, wordt de testprocedure opgestart

  • De TBEN-L5-8IOL IO-Link master van Turck zorgt voor de signaaltransmissie

  • De LED-signalisatielampen zijn d.m.v. de compacte TBEN-S2 I/O-module van Turck verbonden

  • Alle ingangen zijn met de RFID-oplossing van Turck beveiligd zodat enkel bevoegd personeel toegang heeft

  • Jimmy Volders, Dymotec; Kristof Honee, NMBS en Danny D'hollander, Turck Multiprox (vlnr)

“De risico’s van een installatie op 3000 V zijn niet te onderschatten”, zegt Kristof Honee, verantwoordelijk voor de afdeling Elektronica in de Centrale Werkplaats. “Zelfs als de spanning weg is, kunnen er in spoelen en condensatoren nog ladingen zitten. Daarom moet altijd op een systematische manier volgens vastgelegde procedures gewerkt worden, door mensen die zich bewust zijn van de risico’s. Elektriciteit is een onzichtbaar gevaar – wat de nodige kennis en aandacht vergt om er op een veilige manier mee om te gaan. In België zit er 3000 V gelijkspanning op de bovenleiding. Vermogenomzetters op de treinen zet deze hoge spanning om naar lagere spanning voor het voeden van de tractiemotoren, het HVAC-systeem en alle andere apparatuur".

Labovoeding levert 3000 Volt

“In het nieuwe labo hebben we drie testzones om de vermogenomzetters na een revisie of reparatie te testen. Heel wat componenten kunnen op lagere spanning nagekeken worden, maar voor de finale test gebruiken we een labovoeding die net als de bovenleiding 3000 V kan leveren.” Het testen moet volgens strikte procedures gebeuren met veel aandacht voor de veiligheidsrisico’s.

De NMBS deed een beroep op Dymotec – een bedrijf gespecialiseerd in industriële elektrische installaties en automatisering – om een systeem te bouwen waarmee de testprocedures en de safety aspecten beheerd en gecontroleerd kunnen worden. Een cruciaal element hierin is het beheer van bevoegdheden en het traceren van de procedures.

RFID-systeem beveiligt toegang tot de testzones

Aan de ingang van de testzones in het labo bevinden zich K50 LED-signaallampen die van kleur veranderen in functie van de status in een zone. Aan elke deur bevindt zich, net als aan de operator desks, een RFID reader waar operatoren hun badge moeten scannen om toegang te krijgen of de testprocedure op te starten.

“Onze mensen krijgen opleidingen waarin alle veiligheidsaspecten van elk type vermogenomzetter aan bod komen.”, zegt Kristof Honee. “Het systeem van Dymotec zorgt ervoor dat in alle stappen van de testprocedures aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan is.”

De RFID lezers controleren wie zich aanmeldt. De PLC kijkt na of die persoon bevoegd is om in een bepaalde situatie toegang te krijgen of om een volgende stap in een procedure te starten. De PLC stuurt uiteindelijk de labovoeding aan en zorgt ervoor dat de testopstelling pas onder spanning gezet wordt wanneer de situatie veilig is. Operatoren moeten ook telkens bevestigen wat ze gedaan hebben zodat niets over het hoofd gezien wordt.”

RFID readers en signalisatielampen

Dymotec deed hiervoor gebruik van het RFID-systeem van Turck. De RFID schrijf-leeskoppen van Turck zijn apparaten op IO-Link die het ID doorgeven aan de PLC wanneer een badge gescand wordt.

“Het systeem kan vrij eenvoudig geïmplementeerd worden”, zegt Jimmy Volders, project manager bij Dymotec. “De RFID-antennes en de signaallampen worden via I/O-Link aangesloten op IO-Link masters. Die leveren ook de voeding zodat er niet veel bedrading nodig is.”

Die TBEN-L5-8IOL IO-Link masters communiceren met de PLC via PROFINET. De modules hebben een ingebouwde Ethernet 2 port switch zodat de masters in een lijntopologie geplaatst kunnen worden. Daardoor moet er slechts één PROFINET-kabel van toegangsdeur tot toegangsdeur gaan, waardoor opnieuw op bekabeling bespaard kan worden.

In de testzones bevinden zich ook K50-signaallampen van Banner Engineering die door de PLC aangestuurd worden om van kleur te veranderen. In tegenstelling tot klassieke, gekleurde signaallampen op een toren is er dus nog slechts één lamp per toegangsdeur. Bij de programmatie hoeft men zich overigens niet te beperken tot het kiezen van één kleur. De LED’s in de lamp kunnen individueel aangestuurd worden. Aan de sturingskasten werd geopteerd voor signaallampen met geluidsfunctie zodat het systeem ook waarschuwingssignalen kan geven.

Dankzij de automatisering van de testopstelling konden de veiligheidsprocedures doeltreffend geïmplementeerd worden en heeft men een volledige tracering van wie wat gedaan heeft.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top