Inductieve couplers zorgen voor nauwkeurige materiaaltoevoer

De NIC inductieve koppeling sets van Turck brengen contactloos data en stroom over tussen mobiele werkstukdragers en statische werkstations.

Werkstukdragers worden in de automobielindustrie gebruikt om werkstukken tussen de afzonderlijke productiestappen te vervoeren. De dragers worden geladen en gelost met behulp van robots. De identificatie van de afzonderlijke werkstukken en de betrouwbare detectie van hun laadruimtes zijn onontbeerlijk om de snelle en soepele toevoer van werkstukken naar de processen verderop in de keten te garanderen. De machinebesturing moet weten welk werkstuk in de volgende stap moet worden verwerkt. Mobiele werkstukdragers die voortdurend in beweging zijn, stellen de gebruikers hier voor extra uitdagingen.

De voordelen

  • Slijtagevrije voeding van sensoren op werkstukdragers
  • Tijdgeoptimaliseerde materiaaltoevoer door snelle verbindingsopbouw
  • Identificatie via IO-Link

  • Robots laden de werkstukdragers

  • Inductieve sensoren detecteren de werkstukken

  • Slijtagevrije IO-Link couplers op station en werkstukdrager geven contactloos gegevens en stroom door

Uitdagingen van slijtagegevoeligheid en onderhoudsinspanning

Sensoren op de werkstukdragers detecteren of en welke laadruimtes worden ingenomen, zodat de robot effectief met de werkstukken kan werken. Het toenemende aantal sensoren in het systeem verhoogt echter het aantal elektrische verbindingen en dus ook het risico van onverwachte stilstand door defecte connectoren of materiaalslijtage. Connectoren die aan slijtage onderhevig zijn, vergen ook korte onderhoudsintervallen en dus meer inspanning en hogere kosten. Conventionele bekabelingsoplossingen zijn dan ook uit den boze vanwege de hoge eisen die worden gesteld aan productiviteit en betrouwbaarheid. 

Slijtagevrije gegevensoverdracht van mobiele naar statische installatiedelen
De inductieve koppelsets van de NIC-serie van Turck bieden voor deze toepassing niet alleen een slijtagevrij alternatief voor de conventionele verbindingstechniek, maar ook een slimme oplossing voor de verwerking van procesgegevens. De op het bewerkingsstation en de werkstukdragers gemonteerde IO-Link-koppelingen maken een bidirectionele en contactloze overdracht van stroom en gegevens voor de sensoren mogelijk via een luchtspleet van maximaal 7 mm. Ze zijn volledig slijtagevrij en dus onderhoudsvrij. Omdat bij inductieve koppeling geen mechanisch contact nodig is, wordt ook het risico van gebruikersfouten verkleind. Dit voorkomt op betrouwbare wijze onverwachte stilstanden door defecte connectoren en verbogen of beschadigde pennen en verhoogt de beschikbaarheid van de installatie.

Identificatie via IO-Link

In de IO-Link-standaard is voor elk IO-Link-apparaat een veld in platte tekst gereserveerd, de "Application Specific Tag". Hiermee kunnen de werkstukdragers worden geïdentificeerd. De besturing kan zo de individuele werkstukdragers bij elk station detecteren en een correcte materiaaltoevoer garanderen. 

Plug en play

De inductieve koppelingssets van de NIC-serie beperken de installatie-inspanning tot een minimum en parametriseren wordt overbodig. De grote overdrachtsspleet, zelfs met een zijdelingse offset, maakt een snelle opbouw van de verbinding mogelijk en minimaliseert gebruikersfouten die kunnen optreden bij het gebruik van connectoren

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top