Duurzaamheid

Automatisering als motor voor een duurzame industrie

Duurzaamheid als centrale uitdaging voor de industrie 

De wereldgemeenschap heeft met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN een kader vastgelegd voor het creëren van een duurzame samenleving. Bedrijfsleven en industrie zijn centrale spelers in dit proces en geven hier actief vorm aan. Een CO2-neutrale energievoorziening en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen tot en met een gesloten kringloopeconomie zijn belangrijke mijlpalen op dit traject.

Digitalisering en automatisering  

De transformatie van de energievoorziening en de industrie berust op de volgende pijlers: digitalisering en automatisering. Dit vereist niet alleen een massale uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, maar ook een intelligente koppeling van de sectoren energieopwekking, industrie, mobiliteit en gebouwen. Alleen door het gebruik van netwerksystemen, een digitale infrastructuur en automatisering is deze intelligente koppeling mogelijk. Natuurlijk draagt de digitale infrastructuur zelf ook bij tot het energieverbruik, maar de positieve effecten wegen duidelijk op tegen de negatieve, zoals blijkt uit studies, waaronder de bitkom-studie "Klimaateffecten van digitalisering".

Sustainability

Automatisering maakt energie-efficiëntie mogelijk

De transformatie van het energiesysteem is afhankelijk van de automatiseringstechnologie. Een volledig klimaatneutrale energievoorziening voor de toekomstige groei van de economie en de productie is enkel mogelijk als de efficiëntie wordt verhoogd, zodat de behoefte aan primaire energie daalt. Deze efficiëntieverhoging wordt bereikt door een intelligente beheersing van de energiestromen en de energiebehoeften.

Diagramm with yellow and red bars

Automatisering is altijd gericht geweest op het verhogen van de efficiëntie. Het realiseren van een hogere output en kortere productietijden was daarvan het voornaamste doel. Een grotere energie-efficiëntie en een vermindering van de negatieve gevolgen voor het milieu zijn nu even belangrijke doelstellingen. Praktische voorbeelden van deze ontwikkeling zijn automatiseringsoplossingen die het aantal ongebruikte installaties, onnodige verlichting, verwarming van gebouwen of lege ritten in de logistiek verminderen door de planning te verbeteren door de tracking van goederen en het gebruik van sensorgegevens.

Automatisering creëert werk dat voldoening geeft 

Een duurzame en leefbare toekomst vereist ook goed werk. Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 8 van de VN roept daar expliciet toe op. Telkens weer wordt aangevoerd dat automatisering banen in gevaar zou kunnen brengen. Als we echter kijken naar de technologische vooruitgang van de afgelopen 150 jaar en de huidige ontwikkeling in veel opkomende landen, wordt duidelijk dat automatisering mensen ontlast van eenvoudige handmatige taken. Anderzijds zijn er altijd banen met hogere opleidingseisen bijgekomen. Automatisering bevrijdt veel mensen van gevaarlijke, ongezonde of eentonige taken. Automatisering zorgt dus voor een hogere kwaliteit van onderwijs (SDG 4), om zo gekwalificeerde en dus ook beter betaalde banen, die meer voldoening geven, te kunnen uitoefenen.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top