Decentrale muting van veiligheidslichtgordijnen

Hybride veiligheids-I/O-module zorgt voor een efficiënte materiaalstroom en biedt volledige veiligheidsfunctionaliteit direct bij de machine

Elektronisch beveiligingsmateriaal (ESPE) wordt gebruikt om te voorkomen dat werknemers of voorwerpen per ongeluk in een gevaarlijke zone terechtkomen. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet of dreigt voor te doen, activeert het systeem een noodstop van de machine. Het moet echter mogelijk zijn om de veiligheidsinrichting veilig te omzeilen (tijdelijk uitschakelen of 'muten') wanneer een procesrelevant voorwerp zich door de lichtgordijnen beweegt. Dit kan bijvoorbeeld een vaatbakje zijn in het geval van een halfautomatisch reinigingssysteem. Om beide scenario's direct bij de machine aan te sturen, biedt Turck een systeemoplossing met decentrale veiligheidsfunctionaliteit.

Voordelen

  • Kortere time-to-market dankzij pre-tests van de modulaire veiligheidstoepassing
  • Hogere beschikbaarheid van de installatie, aangezien de veiligheidsfuncties decentraal in de afzonderlijke segmenten worden aangestuurd
  • IP67-bescherming en een groter temperatuurbereik zorgen voor een hoge flexibiliteit bij de montage van de I/O-modules
  • IO-Link masterpoorten stellen gebruikers in staat om het systeem uit te breiden met extra veiligheidselementen

  • Alleen bepaalde voorwerpen zoals deze container mogen aan het reinigingssysteem worden gevoed

  • Vier in serie geschakelde inductieve sensoren detecteren de container op weg naar de machine

  • De veiligheids-I/O-module van Turck garandeert een betrouwbare muting met decentrale intelligentie

Vier-zone muting met inductieve sensoren

Door vier inductieve sensoren in serie te plaatsen, kan de veiligheidsinrichting tijdelijk uitgeschakeld worden door een correct aangevoerde container. Wanneer de eerste twee sensoren de container detecteren, activeren de veiligheidslichtgordijnen geen noodstop. Zodra de container echter volledig door het lichtgordijn is gegaan en alleen de sensoren op positie drie en vier de container detecteren, is de veiligheidsinrinchting weer actief.

Uitgebreide beveiliging tegen ongeoorloofde manipulatie

De detectie van gewicht of de hoogte van de containers kan zorgen voor extra beveiliging tegen ongeoorloofde manipulatie van het systeem. RFID-technologie is een andere optie, met een schrjf- / leeskop die de tags van elke container identificeert en activeringssignalen voor de muting van de veiligheidsinrinchting genereert.

Veiligheids-I/O-modules met IP67-bescherming

Het coördineren van de actieve en de 'gemute' veiligheidsinrinchting is een taak voor Turck's veiligheids-I/O-modules TBPN (Profinet/Profisafe) of TBIP (CIP Safety) - als hybride of als volledige veiligheidsuitvoering. Met de IP67-modules kunnen gebruikers alle veiligheidsrelevante functies in de directe omgeving van de gevaarlijke zone implementeren. De communicatie met een hogere PLC wordt zo betrouwbaar onderhouden, terwijl de I/O-module op de machine korte cyclustijden mogelijk maakt.

Voorafgaand testen van de functionaliteit 

Dankzij de decentrale veiligheidsfunctionaliteit van de blok-I/O-modules kunnen machinebouwers en integratoren voorafgaand aan de inbedrijfstelling systeemtesten uitvoeren. Dit elimineert de noodzaak van een kostbare testprocedure op locatie, vooral wanneer veiligheidstoepassingen uit vele componenten bestaan.

Modulariteit verhoogt de betrouwbaarheid

Decentrale intelligentie maakt modulaire installatieconcepten mogelijk. De voordelen komen niet alleen tot uiting in een kortere time-to-market, maar ook in een hogere beschikbaarheid van de installatie. Bij een onvoorziene gebeurtenis, zoals een kabelbreuk, blijft de veiligheidsfunctionaliteit behouden in de niet betroffen zones.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top