Hoekopnemer detecteert platform schaarlift

In de hoogtewerkers van de firma Ruthmann detecteren de hoekopnemers van Turck de draaiingshoek van het werkplatform

Voor hun hoogtewerkers zet de firma Ruthmann in op kwaliteit en innovatieve techniek. Om de veiligheid van hun tot 100 meter hoge STEIGER® op elk ogenblik te kunnen verzekeren, detecteren sensoren elke positiewijziging – tot de draaiingshoek van het platform. Deze opdracht vervult Turck’s inductieve hoekopnemer Ri360-Q14, die de ingenieurs kon overtuigen met zijn compacte bouwvorm, zijn eenvoudige “teaching” van het detectiebereik en zijn intelligent gedrag in de nabijheid van de limieten van het meetbereik.
  • De hoekopnemer onderaan het werkplatform meet de draaiingshoek van het werkplatform

  • De hoekopnemer van Turck tolereert een offset van de positiegever welke niet altijd te vermijden is

  • Een metalen kap beschermt de compacte Ri360-QR14 tegen mechanische schade

  • De Bi20-Q20 detecteert de ingeklapte ladder aan de buitenzijde van het platform

Aangezien personen werkzaam zijn op hoogtewerkers, zijn deze onderworpen aan bijzondere veiligheidsvereisten. Vooral de veiligheidsgerelateerde sensoren en de sturing moeten redundant uitgevoerd zijn. Dit geldt ook voor de STEIGER® hoogtewerkers van de firma Ruthmann. Ook het draaien van het platform wordt door een sensor gedetecteerd, die zich onder het platform bevindt. “Alleen als de arm van het platform zich in de correcte positie bevindt, kan het platform volledig gedraaid worden. Als deze bijvoorbeeld te steil is, dan zou het platform met het bedieningspaneel tegen de arm van de hoogtewerker kunnen stoten”, verklaart ingenieur Klemens Post, hoofd elektrische sturingstechniek bij Ruthmann. “Om dat te verhinderen, herkent de sturing permanent de draaiingshoek van de arm en zorgt er voor dat deze onder alle omstandigheden slechts zo ver gedraaid wordt, als de positie op dat ogenblik toelaat.”

Gedrag in het grensbereik
„Met de hoekopnemer, die we tot dan toe hadden ingezet, waren er problemen”, stelt Post. De sensor werd “geteached” op een detectiebereik van 180°. Hierdoor gaf hij aan het startpunt van het meetbereik – bij -90° – het 0,5 volt-signaal uit en aan het eindpunt – bij +90° – de maximumwaarde van 4,5 volt. Wanneer de limietwaarde bij 4,5 volt nog maar licht overschreden werd, dan sprong het sensorsignaal op 0,5 volt. De sturing vergrendelde bijgevolg automatisch het zwenken van het platform in de richting van het 0,5 volt-signaal. Daarom moesten we met deze oude sensor op veilig spelen en hem van -85° tot +85° teachen, beschrijft Post de werking van de tot dan toe ingezette hoekopnemer.

Turck’s inductieve hoekopnemer Ri360-Q14 is wat dit betreft veel beter afgestemd. Wanneer een positie wordt bereikt die zich buiten het aangeleerde start- en eindpunt bevindt, dan wordt vóór het startpunt steeds het 0,5 volt-signaal uitgegeven en na het eindpunt het 4,5 volt-signaal. Het signaal verspringt pas wanneer het voorziene grenspunt tussen beide eindpunten is bereikt. Wanneer dus – zoals bij de firma Ruthmann – de sensor van het startpunt op 9 uur tot het eindpunt op 3 uur “geteached” wordt en de sensor op 4 u staat, dan zal deze nog steeds het maximumsignaal van 4,5 volt uitgeven, tot de grens op 6 uur is bereikt. Pas hier verspringt het signaal op de beginwaarde van 0,5 volt.

Offset van de positiegever onproblematisch
Deze karakteristiek was niet de enige reden voor de keuze voor de Turck-sensor. „Een groot voordeel voor ons bleek ook de tolerantie van de positiegever bij een zogenaamde ‘offset’. Zowel verticaal als horizontaal kan de sensor 3 mm verschoven worden, zonder dat dit een invloed heeft op de detectie. Dit is bijzonder handig omdat het wel eens gebeurt dat de sensor bij de montage een aantal millimeter verschoven wordt. Ook het “teachen” is bijzonder eenvoudig”, vermeldt Post als een bijkomend voordeel. “We gaan naar de eerste positie, drukken 2 seconden op de knop van de Teach-Adapter, gaan naar het eindpunt, drukken nogmaals 2 s op de knop en klaar …” Bovendien overtuigde de hoekopnemer ook door zijn bouwvorm : met 54 x 50 x 14 mm is deze duidelijk compacter dan vergelijkbare producten.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top