BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Veldbus- en aansluittechnologie van Turck ondersteunt het Canadese bedrijf Stonemaker bij de mobiele productie van stenen.

Het Canadese bedrijf Stonemaker maakt machines die fungeren als volledige en mobiele steenfabrieken. Met gebruikmaking van Turck producten, met name op het gebied van aansluittechniek, in de machines kunnen ze flexibel overal in de wereld ter plaatse geassembleerd worden voor gebruik.

De machines van Stonemaker produceren uit omgevingsmaterialen – bijvoorbeeld kiezel, stenen, zand of puin -, de cement en brandstof voor de machine, overal ter wereld betonblokken of andere stenen.

Een nieuwe aanzet

De eerste machine van Gary Trokes functioneerde goed, maar bereikte niet het gewenste aantal toepassingen. Elk proces van de machine moest met handschakelaars, drukknoppen en relais apart worden gestuurd, wat het gebruik in het dagelijks leven omslachtig maakte en bemoeilijkte. Deze tijdrovende manuele bediening wilde Troke afschaffen. Een klant, waarmee hij intensief samenwerkte aan de elektriciteit van de machine, Terry Kelly van International Hydraulics, gaf hem een tip. Kelly stelde hem voor, met Scott Price, de Turck-vertegenwoordiger van Hiloc Inc. samen te werken. Hij was er van overtuigd, dat de automatiseringstechiek van Turck de machine kon verbeteren. Scott Price en Bob Dodrill, bevoegd Hilco-applicatie-ingenieur en Anthony Molnar, netwerkexpert bij Turck, ontwikkelden een oplossing om het volledige productieproces van de Stonemaker volledig te automatiseren. In samenwerking met International Hydraulics kon Turck de machine tot een universeel inzetbare steenfabriek verder ontwikkelen, die overal de correcte betonmix kan produceren.

Door de projectondersteuning van Turck ontdekte het team nog andere optimalisatiemogelijkheden, die het gebruik van Turck-techniek met zich mee bracht: Zo heeft men de processen geautomatiseerd en de arbeidsprocessen fundamenteel geoptimaliseerd. De machine gebruikt vandaag een modulair BL20 I/O-systeem met een gateway, dat met CoDeSys kan worden geprogrammeerd. Deze veelzijdigheid en flexibiliteit was optimaal geschikt voor de machine. Naast de veldbusoplossing gebruikt Stonemaker bovendien verschillende sensoren, o.a. voor het bewaken van de druk, die op het materiaal werkt wanneer het in de gewenst vorm wordt geperst.

Plug and Play

Het grote voordeel van het ganse proces ligt echter in het uitgebreide aansluit- en veldbustechniekaanbod van Turck: pas door de aansluittechniek kon de DM-185 van Stonemaker als modulair racksysteem geconstrueerd worden. Uitvinder en eigenaar Gary Troke verklaart de verbanden: “De aansluittechniek kwam naar voor als sleutelelement van de hele toepassing. Zonder de aansluittechniekoplossing van Turck zou het niet mogelijk geweest zijn om de machines met de zekerheid, dat ze overal zoals voorzien functioneren, in de ganse wereld te verkopen.”

Met de programmering door de Turck-specialist Antony Molnar was het mogelijk dat de machine nu met één enkele persvorm werkt. De geoptimaliseerde elektronische sturing maakte talrijke stopzettingen overbodig, die door het gebruik van vele vormen vereist waren. De nieuwe programmering leidde o.a. ook daartoe, dat het eindproduct nu gelijkmatiger en sneller werkt. De cyclustijden kon men zo reduceren van 15 naar 11 seconden.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top