Procesveilige identificatie van vloeistoffen

Met het Shipment Verification Station bewijst Turck Vilant Systems in een proof of concept voor Merck dat zelfs containers met vloeistoffen en metalen voorwerpen betrouwbaar en snel kunnen worden gedetecteerd in UHF RFID bulkuitleesprocessen.

De betrouwbare detectie van meerdere RFID-datadragers op een pallet is een uitdaging, vooral wanneer het om verschillende objecten en vloeistoffen gaat. Bij Merck in Darmstadt bleek uit eerste tests om leveringen met klassieke RFID UHF-poorten te verifiëren dat niet alle stoffen voldoende snel en betrouwbaar konden worden afgelezen. De UHF RFID-experts van Turck Vilant Systems gingen de uitdaging aan en konden met hun Shipment Verification Station aantonen dat zelfs ethanolcontainers en willekeurig georiënteerde gegevensdragers betrouwbaar en snel kunnen worden geïdentificeerd.

  • Zeer leesbaar: Het shipment verification station in de proof of concept opstelling

  • Het detecteert betrouwbaar, snel gemengde palletten met diverse containers en arbitrair uitgelijnde tags.

  • De on-metal tags gebruiken de trommel zelf als een verlengde antenne

  • Polaire vloeistoffen als ethanol worden ook betrouwbaar gedetecteerd als de tag correct is gepositioneerd

In het kader van het digitaliseren van haar eigen processen vroeg Merck zich af in hoeverre de registratie en verificatie van leveringen kan worden geautomatiseerd. In zijn bachelorscriptie bij Merck onderzocht Yanick Luca Kleppinger de vraag naar de invloed van verschillende oplosmiddelen op de bulkdetectie met UHF RFID-technologie. In de loop van deze werkzaamheden heeft Kleppinger ook een proof of concept uitgevoerd over de vraag hoe goed verschillende chemicaliën en containers kunnen worden geïdentificeerd met behulp van UHF RFID-technologie. In de experimentele opzet van deze haalbaarheidsstudie heeft hij de technologie getest met zeven pallets als voorbeeld, die de variatie van containers en stoffen bij Merck representeerden.

De tests met een klassieke RFID-poort waren veelbelovend. De detectie van ethanolpallets bracht echter verschillen aan het licht ten opzichte van pallets met andere oplosmiddelen. Met name de interne gegevensdragers op de ethanolcontainers konden niet betrouwbaar worden gedetecteerd. De gemengde pallet zorgde ook voor problemen bij de klassieke RFID-poort.

Shipment Verification Station maakt gebruik van reflectie van golven op metalen wanden

De betrokkenheid van de RFID-integratiespecialisten van Turck Vilant Systems (TVS) hielp de situatie te verhelpen. "Het herkennen van pallets met vloeistoffen in een RFID-poort is niet mogelijk met een klassiek poortontwerp", herinnert Robert Paulus zich, die als Business Development Manager bij TVS het proof of concept bij Merck begeleidde. De interne tags waren aan alle kanten omgeven door vloeistoffen. Omdat de ethanol de golven absorbeert, worden de interne gegevensdragers niet herkend. "We hebben goede ervaringen met ons Shipment Verification Station (SVS) in dergelijke toepassingen," zegt Paulus. De SVS is een metalen doos waarvan de drie wanden en het plafond zijn voorzien van UHF-schrijfkoppen. De pallet met te identificeren objecten wordt door de resterende opening gestoken.

Polariteit die bepalend is voor de leesbaarheid

De test met de eerste drie pallets toonde aan dat de drie oplosmiddelen verschillend reageren op ultrahoogfrequente golven. Terwijl het tot 30 seconden duurde om de 120 gegevensdragers op de pallet met ethanolflessen te lezen, konden de flessen met andere oplosmiddelen binnen twee seconden worden afgelezen. De gegevensdragers op de flessen werden bijna net zo snel gelezen als de tags op de dozen, dus het verschil moest zitten in de eigenschappen van de oplosmiddelen. Tot nu toe werd in de literatuur alleen vermeld dat vloeistoffen een dempend effect hebben op elektromagnetische golven. Hoewel de drie vloeistoffen vergelijkbaar waren in viscositeit, verschilden ze aanzienlijk in hun dempingseigenschappen. Kleppinger was op zoek naar een andere moleculaire eigenschap die de drie oplosmiddelen onderscheidde: de polariteit van de stoffen was volgens de resultaten van zijn onderzoek doorslaggevend. Als deze bevinding kan worden bevestigd door verdere tests, zal er in de toekomst een nieuwe staat van onderzoek komen naar de effecten van vloeistoffen op de leesbaarheid met UHF RFID.

Bewijs van het concept positief afgerond

Met een uitleesapparaat zoals het Shipment Verification Station kunnen de onderzochte testpallets met alle stoffen betrouwbaar en in zeer goede tot aanvaardbare leestijden voor logistieke processen worden gebruikt om leveringen bij Merck te verifiëren. Zelfs met de moeilijkste stof, ethanol, kunnen de methoden voor het aflezen in bulk overtuigend zijn met afleestijden tot 30 seconden. Metalen containers zijn ook geen probleem bij het gebruik van de juiste on-metal tags.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top