Conditiebewaking van schakelkasten

IM18-CCM detecteert en analyseert statusgegevens in de schakelkast en communiceert met IT-netwerken via Ethernet

Als fabrikanten ook de passende schakelkasttechnologie voor machines en systemen leveren, wordt de beschikbaarheid ervan een succesfactor. Dit geldt in het bijzonder voor elektronische componenten die gevoelig reageren op temperatuurschommelingen of een hoge vochtigheidsgraad - bijvoorbeeld als gevolg van onjuiste deuropeningen. Schakelkastmonitoren zijn de ideale oplossing voor het bewaken van dergelijke kritische waarden. Turck heeft zijn familie van schakelkastmonitoren uitgebreid met de IM18-CCM, die meetwaarden kan registreren, direct ter plaatse kan evalueren en via ethernet naar de IT-wereld kan doorsturen.

De voordelen

  • Hogere beschikbaarheid van de installatie dankzij permanente toegang op afstand tot vitale parameters
  • Toepassingsspecifieke aanpassing via externe sensoren en individuele software op open Linux-platform
  • Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling dankzij on-board sensoren en smalle behuizing
  • Naadloze integratie in bestaande IT-netwerken via Ethernet

  • De schakelkast in beeld: Conditiebewaking legt de basis voor hoge beschikbaarheid

  • De IM18-CCM van Turck heeft drie sensoren aan boord en kan flexibel worden uitgebreid

  • Met een breedte van slechts 18 mm kan het compacte toestel gemakkelijk op de DIN-rail worden gemonteerd

Zorgen voor een constant klimaat

Gebruikers kunnen de levensduur van elektronische en elektromechanische apparatuur verlengen door de toestand van schakelkasten te bewaken. Hoe constanter de omstandigheden in de schakelkast, des te kleiner is het risico van ongeplande machinestilstand. Belangrijke parameters hierbij zijn bijvoorbeeld de temperatuur en de vochtigheidsgraad in de afgesloten ruimte. Daarnaast zijn er invloeden zoals trillingen, corrosieve gassen of in- en uitschakelprocessen.

Gegevensanalyse via aangepaste apps

De IM18-CCM schakelkastbewaker van Turck maakt het in eerste instantie mogelijk om conclusies te trekken over anomalieën door een breed scala aan waarden te registreren. Naast de drie ingebouwde sensoren - temperatuur, vochtigheid, deurafstand - kunnen gebruikers nog meer externe sensoren aansluiten via Modbus RTU en CAN. Deze karakteristieke waarden kunnen dan ofwel rechtstreeks naar systemen op hoger niveau worden overgebracht, ofwel decentraal op de IM18-CCM volgens gedefinieerde patronen worden geanalyseerd. Dit wordt gedaan door aangepaste apps die kunnen worden geïnstalleerd op het open Linux-platform van het compacte toestel. Met zijn functionaliteit is de IM18-CCM ook geschikt voor een betrouwbare bewaking van "kritieke infrastructuren" (CRITIS).

Ethernet slaat een brug naar de IT-wereld

Monitoren van schakelkasten werken vooral betrouwbaar en doeltreffend wanneer de gegevens op de juiste plaats beschikbaar zijn. In systemen van een hoger niveau kan dit leiden tot analyse in een cloud-toepassing, bijvoorbeeld om de levensduurverkortingsfactor te berekenen of een onderhoudstermijn te bepalen. De IM18-CCM van Turck brengt via zijn Ethernet-interface het nodige dataverkeer tot stand. Dit zorgt voor een directe verbinding tussen het fabrieksniveau en de IT-wereld in plaats van omwegen via onnodige tussenniveaus.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top