Voordelen

Wat zijn de voordelen van MTP?

De centrale belofte van het MTP (Module Type Package) is een aanzienlijke verkorting van de time to market (TTM). Gedecentraliseerde automatisering met modulaire systemen opent nieuwe wegen naar meer flexibiliteit en economische efficiëntie. Individuele klanteneisen en verschillende controle- en beheersystemen vormen echter vaak een belemmering voor modularisering, omdat zij niet adequaat in kaart kunnen worden gebracht door modulaire architecturen zonder uniforme interface-definities zoals die welke door MTP's worden geboden. 

De procesinstallaties zijn niet flexibel genoeg om aanpassingen en veranderingen op korte termijn mogelijk te maken. Besturingssystemen kunnen de installatiemodules niet automatisch herkennen. Er is een gebrek aan semantiek waarmee controlesystemen functies en taken aan de modules kunnen toewijzen. Daardoor worden de voordelen van de modulaire structuur tenietgedaan door het extra werk dat de integratie van de modules met zich meebrengt. Dit is precies waar het MTP om de hoek komt kijken.

 

De procesgrafiek toont de stappen op weg naar slimme "Process Equipment Assembly" (PEA)

Voordelen van Turck-oplossingen

De decentrale automatiseringsoplossingen van Turck doorbreken starre hiërarchieën door machinemodules uit te rusten met autonome beslissingsmogelijkheden. Dit ontlast de centrale regelaar aanzienlijk en vermindert de bedrading, wat een aanzienlijk kostenvoordeel oplevert. Bovendien betekent een minimale bedrading een vermindering van potentiële foutbronnen en dus van onderhoudskosten. Met zijn portfolio kan Turck een grote verscheidenheid aan MTP-oplossingen bieden voor een consistente modularisering in de productie.

 

De compacte edge controllers van Turck kunnen machinemodules zoals skids, bijvoorbeeld fermentoren of roerstaven, volledig autonoom aansturen. Niet alleen de besturingstaken van de edge controllers worden in Codesys geprogrammeerd, maar ook de voorbewerking en filtering van de gegevens. Dit betekent dat de gegevensstroom naar de cloud effectief kan worden beperkt, wat naast de positieve effecten op de bandbreedte ook een veiligheidsvoordeel biedt. Het wereldwijd beproefde, fabrikantonafhankelijke Codesys-systeemplatform maakt het gebruik van verschillende veldbus-/Ethernetprotocollen in één automatiseringssysteem mogelijk.

De Edge Controller genereert het MTP-bestand op basis van Codesys. Vervolgens wordt het opgeslagen en geïnstalleerd in de Process Orchestration Layer (POL). De instructies worden gecommuniceerd via de industriestandaard OPC UA, die door een groot aantal apparaten van verschillende fabrikanten wordt ondersteund. PEA's (Process Equipment Assembly) kunnen via het MTP snel worden geïntegreerd in modulaire installaties. Het biedt dus de basisvoorwaarde voor een consequente modularisering in de productie, maakt een snelle inbedrijfstelling mogelijk en maakt zo plug and produce mogelijk.

Met het uitgebreide IP67-programma maakt Turck de bouw van volledig kastloze oplossingen mogelijk, zowel in veilige als in gevaarlijke gebieden. Bovendien is het BL20 I/O-systeem een IP20-oplossing voor gebruik in veilige gebieden. Het hoog beschikbare IP20 I/O-systeem excom kan zowel in Ex-zones 2 en 1 als in de veilige zone worden geïnstalleerd. 

  • Snelle ingebruikname
  • Hoge flexibiliteit
  • Uniek

Snelle ingebruikname 

De Edge Controller van Turck regelt decentraal en autonoom de volgorde van de afzonderlijke modules. De multibusgeschikte PLC biedt gestandaardiseerde en geoptimaliseerde besturingssequenties van de afzonderlijke componenten. Dit betekent dat de IP67-componenten de bedradings- en inbedrijfstellingstijd kunnen verkorten en dat het systeem gemakkelijk kan worden uitgebreid. Bovendien kan de Turck-oplossing gemakkelijk worden geïntegreerd in de NAMUR Open Architecture (NOA) via parallelle gegevenstoegang tot de multiprotocolcomponenten van Turck.

Grotere flexibiliteit

Ongeacht of een installatiemodule in Ex-zone 1 of 2 of in de veilige zone moet worden gebruikt, Turck heeft voor elk toepassingsscenario passende oplossingen in haar assortiment. 

Uniek

Met de Edge Controllers biedt Turck momenteel de enige volledig gedecentraliseerde IP67-oplossing voor potentieel explosieve omgevingen op de markt.


 

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top