RFID in de Body Shop

Met het UHF-RFID-systeem laat Turck de voordelen zien van een oplossing van identificatie over grote afstanden bij een automobielfabrikant in China

Als werkstukken moeten worden uitgerust met een datadrager dan is RFID technologie in de UHF frequentie band aan te raden. Turck heeft een automobiel fabrikant in China uitgerust met haar RFID systeem. Sinds de datadrager direct is vastgemaakt aan de body, is de productie niet alleen geoptimaliseerd in de body shop maar ook in volgende stappen van het proces.
  • De UHF-schrijf/leeskop TN840/920 communiceert betrouwbaar met de datadrager op de body van de auto

  • Met de delen van de body op de lijn wordt ook later betrouwbaar gecommuniceert met de UHF-schrijf/leeskop

  • De BL67 gateway van Turck de data via PROFINET over naar de PLC

Intelligent transportsysteem in de body shop
De body shop is één van de eerste secties in de automobielproductie. De efficiëntie van de productie hangt in belangrijke mate af van een intelligente sturing en het transportsysteem. In het project hier beschreven vervoert een railsysteem de carrosserieonderdelen door de verschillende etappes van de body shop. Net als een hoofdslagader gaan de lijnen door de fabriekshallen.

Voor de verbinding van de afzonderlijke secties in de body shop gebruikt de klant een intelligent, volledig geautomatiseerd transportsysteem, dat alle secties voorziet van de nodige componenten. Wat lang ontbrak, was een oplossing die het transportsysteem intelligent kon sturen terwijl het de carrosserieonderdelen kan identificeren en met de productiedata kan verbinden. De UHF-technologie voldeed het beste aan de verschillende vereisten inzake schrijfleesreikwijdten die de klant op basis van de verschillende autotypes in zijn productie nodig had.

De Chinese autoconstructeur monteert de UHF-tags direct op de carrosserieonderdelen. De informatie over elk voertuig is bijgevolg steeds beschikbaar aan ieder montagestation: het productiesysteem weet permanent in real time waar welke carrosserie zich actueel bevindt. Deze data maken het systeem mogelijk om de carrosserieën in typezuivere groepen te transporteren naar de individuele productiestations. Elke bodysectie kan zo met een minimale ombouwinspanning optimaal benut worden. De bevoegde projectingenieur van de integrator TTIE, Jixue Liu, vat het voordeel als volgt samen: “Met UHF-RFID-oplossing van Turck verhoogt de klant zijn efficiëntie en bereikt een aanzienlijk flexibelere productie.”

Het systeem bevat UHF-RFID-schrijfleeskoppen van de BL ident-serie TN840/920-Q240L280-H1147 en BL67-Ethernet-gateways voor de aansluiting van de RFID-antennes op de PLC. Als sturing gebruikt de klant een Siemens S7 400, het gebruikte Ehternet-veldbusprotocol is Profinet. De Siemens-PLC stuurt het volledige systeem en zorgt voor de continue feilloze werking.

Geoptimaliseerd lasproces
De hoge cyclussnelheid bij het lassen stelt aan de automatiseringstechniek van de installatie bijzondere eisen. Met de data van het productiesturingssysteem kunnen de komende lasprocessen in de chassisproductie nu veel efficiënter gepland worden. De lasrobotten weten welke voertuigtypes klaar staan, en het systeem bereidt de gepaste onderdelen en werktuigen vroegtijdig voor. Zo kunnen de chassis van vijf tot zes voertuigen na elkaar worden gelast. Hiermee is de constante belasting van de ganse productie gewaarborgd en de wachttijden tussen de lasprocessen aanzienlijk gereduceerd. Dit zorgt voor een permanente output van elke individuele ploeg en vermindert de productiekosten.

 

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top