RFID voor stof-ex-zone 22

Voor de betrouwbare herkenning van hun tuimelzeef in stof-Ex-zone 22 gebruikt Wacker op zijn site in Burghasen het RFID-systeem BL ident van Turck.

Afhankelijk van de toepassing moet dispersiepoeder in verschillende korrelgrootten geproduceerd worden. Om dit te garanderen en te documenteren identificeert WACKER in Burghausen sedert een jaar de maaswijdte in zijn tuimelzeven met het RFID-systeem BL ident van Turck, dat ook gehomologeerd is voor toepassingen in stofexplosiegevaarlijke bereiken. Door de goede ervaringen met dit systeem heeft de onderneming nu ook de eerste koppelingstations hiermee uitgerust.
  • De firma Wacker heeft meerdere tuimelzeven uitgerust met de RFID-oplossing van Turck voor de stof Ex-zone

  • Een Ex-schrijf-/leeskop leest de mazenopening uit de schijfvormige datadrager uit

  • Over het BL20 I/O-systeem van Turck worden de data overgedragen aan de besturing

In de fabriek in Burghausen produceert WACKER talrijke dispersiepoeders, die toegevoegd worden aan tegellijm, pleister, ondervloer en andere bouwmaterialen. Om het eindproduct te produceren wordt een vloeistof op het einde van het productieproces in een droogtoren gedroogd. Het zo ontstane poeder moet dan nog door een zeef geschud worden, alvorens het kan worden verpakt.

Om de transparantie en traceability tijdens de productie van dispersiepoeder te verhogen, wenste de productiefabriek een geautomatiseerde detectie van de zeefgrootte gebruikt in de tuimelzeef. “In het verleden werd de juiste zeefgrootte manueel gedetecteerd door de medewerkers in de plant”, zegt Michael Holzapfel, als ingenieur bevoegd voor de elektrische engineering in de afdeling “constructiepolymeren”. Om de factor mens als mogelijke foutbron uit te sluiten, moet de voor elke batch gebruikte zeef automatisch gedetecteerd worden. Zo kunnen wij niet alleen tijdens het proces de kwaliteit voor 100% garanderen, maar ook terugblikkend precies bewijzen of er correct werd gezeefd.”

Permanente vibratie vereist draadloze oplossing

Zo rijpte de idee om een RFID-oplossing te gebruiken. Op basis van de bijzondere omgevingsomstandigheden in Burghausen moest de oplossing weliswaar gecertificeerd zijn om te worden gebruikt in de stof-Ex-zone. “Turck was destijds de enige producent, die ons een stof-Ex-RFID-systeem voor zone 22 kon aanbieden”, beschrijft Holzapfel de oorspronkelijke reden om te kiezen voor het systeem van de automatiseringsspecialist uit Mülheim. In totaal vier tuimelzeven heeft WACKER tot nu toe met een schrijfleeskop van het type TNLR-Q80-H1147-Ex uitgerust, die gehomologeerd is voor gebruik in de Ex-zones 2 en 22. Alle daar gebruikte zeven werden telkens met een datadrager TW-R50-B128-Ex uitgerust waarop de maaswijdte geregistreerd is. De schijfvormige tag is gemonteerd op de zeefrand, direct onder een bandje met de optische registratie van de maaswijdte. De schrijfleeskop leest de maaswijdte uit en stuurt de data d.m.v. één van de drie BL20 I/O-stations via Profibus naar het sturingssysteem (PLC).

Tijdens de installatie diende nog één hindernis te worden genomen: „De met het RFID-systeem meegeleverde functiebouwsteen is geprogrammeerd voor een Siemens S7 PLC, niet voor een Siemens PLC PCS7, zoals wij deze hier gebruiken“, verklaart Holzapfel. “In nauwe samenwerking hebben onze softwarespecialisten samen met de Turck support de S7-functiebouwsteen snel aangepast zodat deze nu ook op de PCS7 loopt.”

 

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top