Turck's Managing Director, Christian Wolf, verwacht een voor 2014 een omzetgroei tot 470 miljoen Euro

Turck op groeikoers

22/14 – De Duitse automatiseringspecialist voorziet voor 2014 een omzetgroei tot 470 miljoen Euro

Mülheim, October 21, 2014

Turck, de in Mülheim gevestigde automatiseringspecialist verwacht een geconsolideerde groepsomzet van het financiële jaar 2014 van rond de 470 miljoen euro. Volgens Christian Wolf, Turck's Managing Director, kan het familiebedrijf een verhoging van de omzet realiseren van meer dan 5% aan het einde van het jaar. In 2014 steeg het aantal werknemers wereldwijd van 3.350 tot meer dan 3.500. Exact de helft zijn werkzaam in de Turck-groep bij de Duitse locaties in Beierfeld, Detmold, Halver en Mülheim an der Ruhr.

"Met meer dan 10% groei hebben we een bovengemiddeld succes in 2014 op de Duitse markt. Dit geldt ook voor Noord-Amerika," zegt Christian Wolf. "Om continu een bovengemiddelde marktgroei te behouden, investeert Turck in de toekomst. Dit is niet alleen van toepassing op productontwikkeling, maar op alle bedrijfsgebieden. Tussen 2012 en 2016 zal het geïnvesteerde bedrag in gebouwen, productie, logistiek en IT-oplossingen uitkomen op ongeveer 100 miljoen Euro. Tevens, als onderdeel van onze wereldwijde strategie, hebben we 13 nieuwe nationale dochterondernemingen opgericht in de afgelopen 10 jaar. Het laatste voorbeeld hiervan is het verwerven van onze langdurige Canadese sales partner Chartwell Automation waarmee wij onze leidende marktpositie in Noord-Amerika willen vergroten."

Ondanks de huidige sombere economische indicatoren, verwacht Christian Wolf een verdere groei in 2015: "Een voorspelling is erg moeilijk op dit moment als gevolg van een onzekere ontwikkeling van de economie. Zoals het er nu voor staat, verwachten wij sneller te groeien dan de markt in het komende jaar en bereiken we een groei van minimaal 5%,"zegt de Managing Director van Turck.

Turck, the Mülheim-based automation specialist, is expecting a consolidated group turnover for the current financial year 2014 of around 470 million euros. According to Turck managing director Christian Wolf, the family-owned enterprise can achieve an increase in turnover of over five percent by the end of the year. In 2014 the number of employees worldwide rose from 3,350 to over 3,500. Exactly a half of these are employed by the Turck Group at its German sites in Beierfeld, Detmold, Halver and Mülheim an der Ruhr.

“With more than ten percent growth we enjoyed above average success in 2014 in the German market and likewise in North America,” Wolf said. “To maintain continued growth above the market average, Turck is continuously investing in the future. This not only applies to product development but all corporate areas. Between 2012 and 2016 the amount invested in buildings, production, logistics and IT solutions will be around 100 million euros. Furthermore, as part of our globalization strategy we have founded 13 new national subsidiaries in the last ten years. The latest example is the acquisition of our long standing Canadian sales partner Chartwell Automation, with which we wish to extend our market leading position in North America.”

In spite of the currently gloomy economic indicators, Wolf expects further growth in 2015: “A forecast at this time is difficult due to the uncertain development of the economy. As things currently stand, however, we also expect to grow faster than the market in the coming year and achieve at least five percent growth,” the Turck managing director said.

Download Engelse tekst en foto

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide