Turcks nieuwste schakelkastbewaker IMX12-CCM detecteert ook langzame veranderingen in de schakelkast

Efficiënte Condition Monitoring voor schakelkasten en beschermbehuizingen

11/16 – De uitval van kritische componenten in een schakelkast als gevolg van een te hoge temperatuur of kortsluiting bij een openstaande deur kan onnodige kosten veroorzaken

Mülheim, maart 15, 2016

Turck toont op de Hannover-beurs een volledig nieuw apparatenklasse: de schakelkastbewaker IMX12-CCM (Cabinet Condition Monitoring). Dit nieuwe multifunctionele apparaat werd als studie reeds op de Achema-beurs geïntroduceerd en is op voorraad beschikbaar bij de aanvang van de Hannover-beurs. De CCM - kan ook achteraf - in nagenoeg elke schakelkast of elke beschermbehuizing geïnstalleerd worden om daar continu de actuele beschermgraad te controleren. Het DIN-rail-apparaat meldt via een eenvoudig schakelsignaal niet correct gesloten deuren, alsook overschrijdingen van temperatuur en de vochtigheid in binnenruimtes.

De 12 mm brede IMX12-CCM beschikt over een intrinsiek veilige 2-draads-meetomvormervoedings-interface en kan ook zo in explosiegevaarlijke zones worden ingezet. Het eenvoudige Teach-in proces kan onmiddellijk aan het apparaat zonder bijkomend hulpmiddel worden doorgevoerd. Voor andere diagnosemogelijkheden, bijvoorbeeld om de absolute meetwaarden uit te lezen, is de gestandaardiseerde HART-interface beschikbaar.

Naast de interfacetechniek biedt de schakelkastbewaker van Turck meerdere sensoren die de actuele status van de omgeving detecteren: een temperatuur-, een absolute vochtigheids- en een triangulatiesensor. Deze laatste detecteert de afstand tot het deksel of de deur en controleert zo de correcte afsluiting. Om vochtproblemen te herkennen, detecteert de IMX12-CCM deze lange termijn tendensen en vergelijkt deze met de aangeleerde goede toestand. Zodra gedefinieerde grenswaarden overschreden worden, gebeurt de signalisatie via een potentiaalvrij contact op het sturingsniveau. De IMX12-CCM is IEC-Ex en ATEX-gehomologeerd.

De IMX12-CCM (Cabinet Condition Monitoring) van Turck kan dit grotendeels voorkomen. Deze schakelkastbewaker voor DIN-railmontage bewaakt permanent relevante omgevingsvariabelen zoals :

  • temperatuur
  • vochtgehalte
  • beschermingsgraad (open of gesloten deur) d.m.v. triangulatiesensor

Dit nieuwe multifunctionele apparaat kan - ook achteraf - in nagenoeg elke schakelkast of elke beschermbehuizing geïnstalleerd worden om daar continu de actuele beschermgraad te controleren. Het apparaat meldt via een eenvoudig schakelsignaal niet correct gesloten deuren, overschrijdingen van temperatuur en het vochtgehalte in binnenruimtes.

De 12 mm brede IMX12-CCM beschikt over een intrinsiek veilige 2-draads-meetomvormervoedings-interface en kan hierdoor ook in explosiegevaarlijke zones worden ingezet. Het eenvoudige Teach-in proces kan onmiddellijk aan het apparaat zonder bijkomend hulpmiddel worden doorgevoerd. Voor andere diagnosemogelijkheden, bijvoorbeeld om de absolute meetwaarden uit te lezen, is de gestandaardiseerde HART-interface beschikbaar.

Naast de interfacetechniek biedt de schakelkastbewaker van Turck meerdere sensoren die de actuele status van de omgeving detecteren: een temperatuur-, een absolute vochtigheids- en een triangulatiesensor. Deze laatste detecteert de afstand tot het deksel of de deur en controleert zo de correcte afsluiting.

Om vochtproblemen te herkennen, detecteert de IMX12-CCM lange termijn tendensen en vergelijkt deze met de aangeleerde goede toestand. Zodra gedefinieerde grenswaarden overschreden worden, gebeurt de signalisatie via een potentiaalvrij contact op het sturingsniveau.

De IMX12-CCM is IEC-Ex en ATEX-gehomologeerd.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide