Cloud-gebaseerd machine-onderhoud op afstand

Speciale machinefabrikant Velco gebruikt een externe bewakingsoplossing op basis van Turck Cloud oplossingen voor het lokaliseren van foutbronnen en het bewaken van productieparameters

Velco drukvaten, rotorinjectiemachines en injectiesystemen worden wereldwijd gebruikt in hoogovens, staalfabrieken, gieterijen en de vuurvaste industrie. Om de klant snel te kunnen helpen in geval van storingen, hebben de speciale machines een remote request-functie. Omdat de vorige oplossing niet meer voldeed aan de moderne eisen, was Velco op zoek naar een cloud-gebaseerde oplossing die wereldwijd toegang op afstand via PC of smartphone mogelijk zou maken. Na een selectieproces kozen ze voor de cloudoplossing van Turck, die als enige aan alle eisen kon voldoen.

  • Velco gebruikt een eigen ontwerp van het dashboard, dat ook gebruikt kan worden op tablets en smartphones

  • Dankzij de mobiele internetverbinding is autorisatie voor het bedrijfsnetwerk van de klant niet nodig

  • Velco kan haar klant nu snel helpen met problemen en kosten besparen voor on site service-aanvragen

  • Tevreden met de cloud-oplossing: Velco electrotechnici Michael Sundmacher (links) en Klaus Küster

Overmatige serviceaanvragen vermijden

“De klant wil weten: of de machine werkt of niet en of deze correct werkt? Klanten willen ondersteuning bij onderhoud op afstand ”, legt Klaus Küster, hoofd elektrotechniek bij Velco, uit. De externe bewakingsmodule is ontworpen om buitensporige serviceaanvragen voor per ongeluk gesloten toevoerleidingen of het indrukken van nooddrukknoppen te elimineren en tegelijkertijd te helpen bij het oplossen van echte storingen. De Turck Cloud oplossing viel op door zijn gebruiksvriendelijkheid. Küster voegt eraan toe: “Het belangrijkste voordeel is het feit dat we via een pc of een smartphone rechtstreeks toegang hadden tot de controller van de machine en deze zelfs via Modbus konden bedienen. Andere oplossingen kunnen dit niet bieden.”

Dashboard biedt een duidelijk gegevensoverzicht

De medewerkers van de klant roepen het dashboard van de Velco cloud op en zien hun machines in het navigatievenster worden weergegeven. Een kaart in een Google Maps weergave geeft de locatie van de afzonderlijke machines aan. Als een medewerker op een van de items in de lijst klikt, biedt het dashboard een duidelijk overzicht van alle relevante gegevens. Naast sommige analoge waarden zoals waterdruk of materiaalniveau, zijn er ook digitale indicatoren zoals voor de bedrijfstoestand of de status van de noodstopknop. De gebruiker kan ook een bedrijfsurenteller en andere numerieke displays zien. Het dashboard kan door de gebruikers zelf heel eenvoudig worden samengesteld met slechts een paar klikken en zonder enige programmeerkennis. Gebruikers kunnen ook hun eigen alarmberichten maken via sms of e-mail voor verschillende gebruikers.

Automatische materiaalbestelling mogelijk

Een welkome bijwerking van de cloud: het biedt transparantie. Vooral gebruikers van vuurvast beton willen zien hoe lang een machine in bedrijf is. Afhankelijk van het contract moeten klanten het speciale beton van een bepaalde fabrikant kopen. Als de verbruikswaarden voor het beton niet overeenkomen met de bedrijfsuren van de machine, kan de eindklant ervan uitgaan dat ander materiaal is gebruikt. In dit soort gevallen kunnen de verhuurdiensten in de toekomst reageren. De cloud oplossing opent ook nieuwe verkoopmodellen voor fabrikanten van vuurvast beton. Tegenwoordig kunnen ze de service aanbieden en factureren op basis van het daadwerkelijke gebruik.

Individuele gebruikersrollen en rechten toewijzen

Sommige gebruikers houden rekening met de risico's van afstandsbediening en de voordelen ervan. Vanaf het allereerste begin heeft Turck daarom primair belang gehecht aan gegevens- en communicatiebeveiliging. Met het beheer van rollen en rechten kan de eigenaar van de machine bepalen welke gebruikers in de cloud kunnen navigeren en met welke autorisaties. Verschillende autorisatieniveaus kunnen voor elke machine en gebruiker afzonderlijk worden gedefinieerd, van elementaire leesrechten tot schrijfautorisatie tot beheerdersrechten. De communicatie tussen de TCG20-cloudgateway van Turck en de cloud server wordt ook gecodeerd via het eigen cloud protocol van Kolibri, dat voldoet aan de nieuwste standaard voor datatransport in het web (TLS 1.3, AES256).

Mobiele communicatie maakt toegang tot bedrijfsnetwerken overbodig

Verantwoordelijke IT-managers geven zelden toegang tot het bedrijfsnetwerk, zelfs wanneer het codering gebruikt. Met de Turck-oplossing is dit geen probleem, omdat de TCG20 ook via het mobiele netwerk verbinding met de cloud kan maken. Dit zorgt daarom altijd voor mobiele toegang tot de machines - ongeacht waar ze in de toekomst zullen worden gebruikt. De financiële investering voor datacommunicatie via mobiele netwerken is beheersbaar. “Vandaag gebruiken we vrij normale landspecifieke simkaarten en alles werkt. Het financiële risico is te verwaarlozen ”, legt Velco-elektrotechnicus Sundmacher uit. De TCG20 is echter ook beschikbaar met een wifi-interface en een flexibel combinatieapparaat met wifi en mobiele communicatie. Vooral klanten die hun cloud 'on-premises' willen hosten, d.w.z. op interne servers, zullen vaak de Wifi-versie gebruiken.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top