MTS

Technologie

MTS maakt gebruik van het fysische fenomeen van de magneetstrictie voor hoogprecieze, herhalingsnauwkeurige positiemetingen.
Kern van de MTS-sensoren is het ferromagnetische meetelement of de golfgeleider. De beweeglijke positiemagneet genereert een magnetisch lengteveld in de golfgeleider. Loopt een stroomimpuls door de golfgeleider, dan ontstaat een tweede magneetveld radiaal rond de golfgeleider.
Het samenvallen van beide magneetvelden genereert een torsie-impuls. Deze loopt als geluidsgolf aan een constante snelheid van het geluid van het meetpunt tot het einde van het meetelement en wordt in de sensorkop omgezet in een afstandsproportioneel uitgangssignaal. Met zijn omvangrijke knowhow van magneet-mechanische effecten en ferro-magnetica bepaalt MTS de vaak gekopieerde, maar nooit geëvenaarde normen voor contactloze, hoogprecieze positiemetingen.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top